.పీకులాట. కొమ్

“మెరుపలా మెరిసావు, వరదలా తాకావు..” అని చిన్నగా కూని రాగం తీస్తూ  సైకిలు మీదహోరు వానలో  వడి వడిగా  వెళుతున్నాడు  చితు….చుట్టూ పొలాలు, కారు చీకటి, ఉరకలు వేస్తూ సముద్రాన్ని తలపిస్తున్న సన్న కాలువలు. బురదలో అతి కస్టముగ సైకిలు తొక్కుతున్నాడు.

“చితూ.”.. అంటూ ఒక అమ్మాయి ఆపింది అతడిని దారికి అడ్డంగా నిలబడి.

“ఇదిగో నీకు ముందే చెప్పాను, నా వెంట పడొద్దని, నాకు నీ  పంధా అర్థం అయింది, ఇక వెళ్ళు” అని ముఖం పక్కకి పెట్టాడు అతడు.

“చితూ, నేను దయ్యాన్ని కదా, అందుకే  నిన్ను అడుగుతున్న, వెళ్ళు ఆ గుళ్ళో హుండిలో నగలు వేసింది మా పెద్ద నాన్నే, వెళ్ళి తెచ్చుకో…”

“చాలు ఆపు, చెల్లివని చెప్పి, నా జీవితం లోకి వచ్చి, అన్నకి ఇవ్వాల్సిన ప్రేమ అంతా ఇచ్చి, నన్ను ఒంటరి వాడిని చేసి చచ్చి పోతావా..చచ్చే ఒక్క క్షణం ముందు నీకు ఈ అన్న గురుతుకు రాలేదా? బతికి ఉన్నప్పుడూ లేని ప్రేమ చచ్చాక ఎందుకో..నేను నీ అన్నని కాను, ఆ డబ్బు నాకు వద్దు,.పోవే ఇక్కడ నించి.

“చితూ, క్షమించు, ఏదో  మహేశమ్ మోసం చేశాడనే బాధలో నీ గురించి మర్చిపోయి చెరువులో దూకను, కానీ మహేశమ్ నన్ను రక్షించాటానికి వచ్చి చచ్చిపోయాడు. కనీసం నిన్ను అయినా రక్షించుకుందామని నా తాపత్రయం.

“చాల్లే ఆపు, ఆడదంటేనే ఒక కస్టాల ప్యాకేజీ, అది చెల్లి అయినా, పెళ్ళాం అయినా, మరెవరయినా..నీ చావు నా అరఎకరం పొలం మింగేసింది, రోజు పోలీసుల చుట్టూ ప్రదీక్షణాలు, పో ఇక్కడ నించి” అంటూ వెనక్కి తిరక్కుండ వెళ్ళిపోయాడు, చిత్తరంజన్.

అన్న కానీ అన్నాను అలాగే చూస్తుండి పోయింది ఆత్మ రూపంలో ఉన్న ప్రమిద.

***********************************************************************************

“ఒరేయ్ చితూ, లేవరా బారెడు పోద్దెకింది, పోయి పొలం నాట్ల పని చూడు” అని అతడి తల్లి గదమాయించింది.

“ఉండవే, ఇవాళ పొలం కన్నా ముఖ్యమైన పని ఉంది, అదే ఆంజనేయ స్వామి తాయితు కట్టించు.

“ఎందుకురా, బానే ఉన్నావ్ కదా? ఇంకా పక్క తడుపుతున్నావా?” అని కిసుక్కున నవ్వింది వాళ్ళ అమ్మ.

“ఇక చాలు ఆపుతావా, కన్న కొడుకు మీద ఆ జోకులేన్టి, ఆ చచ్చిపోయిన ప్రమిద, నా వెంట పడ్తాంది, ఆ గుళ్ళో నగలు తీసుకొని పొలం విడిపించుకోవాలంట.”

ఏంటి, ప్రమిద కనిపించిందా, నా తన్ద్రే నా గురించి అడిగిందా, నన్ను మర్చిపోలేదు కదా, వేళకు తింటోందా?” అని మొఖం చేటన్త చేసుకుంది రమణమ్మ.

“మహా తల్లి!!! అది మనిషి  కదిపుడు దెయ్యం!!!! అన్నం తింటానికి. నీ గురించి అడిగేన్త సమయం నేను దానికివ్వను.”

ఆట్టంటే ఎట్టా రా?? అది మన జ్యోతి లాంటిది కదా?

“చాల్లే, జ్యోతి కి దానికి పోలికేంటి, నా చెల్లెలు జ్యోతి కస్టాల్లో దీపపు సమ్మె లాగా నా తోడు ఉంటది, ఇది కొరివయి నా తల కి నిప్పెట్టింది.”

“అది కూడా ఆడపిల్లేరా”

“ఆడ కొరివి దయ్యం, అను ఇంకా బావుంటాది”

“మనకి సహాయ పడటానికి  కదా  వచ్చింది”

“చ చ..మళ్ళా దాని సహాయమ ఎవడికి కావాలి, నన్ను అడక్కున్డా చచ్చిపోనాది, రేపు పోలీస్సోళ్ళు నేనే దాన్ని చంపానంటే ఒప్పుకొని ఉరేయుంచుకుంటాను కానీ, అది నా చెల్లే అంటే ఒప్పేదే లేదు.పద తాయిత్తు కట్టించు నాకు .” అని ఆమె చేయి పట్టుకొని లాక్కెళ్ళాడు.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s